Cum calculam costurile indirecte per produs

Orice firma/ intreprinzator isi pune intrebarea, “cat ne costa sa producem o unitate de produs finit? “. Pentru o analiza a profitabilitatii aceasta valoare trebuie analizata in comparatie cu pretul de vanzare per produs. De retinut caci costul per produs variaza in functie de volumul productiei deoarece in componenta produsului intra atat costuri variabile cat si costuri fixe.

In componenta costurilor incluse intr-un produs vom regasi: costuri directe si costuri indirecte. Pentru mai multe info depre aceasta clasificare cat si cea a costurlor fixe/variabile citeste articolul: Managementul costurilor- Clasificarea costurilor.

Daca in cazul costurilor directe lucrurilor sunt simple deoarece acestea sunt atribuite direct per produs, nu acelasi lucru putem spune despre costurile indirecte.

Un exemplu simplu ar fi: Atunci cand produc un tricou stiu ca este necesar 1 m2 de material si costul materialului per m2 este 5 RON, asadar costul direct cu materia prima va fi (1m2*5 RON=5 RON)

La producerea aceluasi tricou contribuie si alte costuri indirecte cum ar fi:

 • costul cu personalul care face inspectia produselor finite
 • costul cu chiria sectiei de productie

Dificultatea in cazul costurilor indirecte provine din faptul ca aceste costuri nu pot fi direct atribuite producerii unui bun sau prestarii unui serviciu si de acea trebuie folosita o metoda de alocare a acestor costuri per unitate de produs.

Costurile indirecte si repartizarea lor asupra costului produsului-Metoda traditionala

Metoda traditionala de integrare a costurilor indirecte in costul produsului cuprinde urmatoarele etape:

 1. Alocarea si repartizarea costurilor indirecte pe centri de cost pe care le deservesc
 2. Repartizarea costurilor aferente departamentelor/centrilor de cost suport catre centri de cost aferenti productiei
 3. Absorbtia costurilor in produs

Exista in principal 2 tipuri de centri de cost:

 • centri de cost aferenti productiei unde se includ departamente/activitati care sunt incluse in procesul de productie si
 • centri de cost suport unde se includ departamente/activitati care nu sunt incluse in procesul de productie dar care au rol de suport pentru procesul de productie.

Daca vrei sa fii abonat la educatie financiara pentru succesul afacerii subscrie la newsletterul Finance-edu.ro (click aici).

Exemplu practic: In continuare vom prezenta un exemplu de integrare al costurilor indirecte in costul produsului cu exemplificare pe etapele descrise anterior.

O unitate de productie pantofi sport include 3 departamente legate de procesul de productie, identificate ca si centri de cost respectiv:

 • Croire
 • Finisare
 • Mentenanta utilaje

Centri de cost aferenti productiei sunt: Croire si Finisare iar centrul de cost suport este Mentenanta utilaje.

Unitatea produce diverse tipuri de pantofi sport: pantofi sport masculin (Model X, Y, Z); pantofi sport feminin (Model A, B, C); pantofi sport copii (Model M,N, O).

Se cere determinarea costurilor indirecte de productie la nivelul produsului pantof sport masculin Model X, in conditiile in care cunoastem ca obtinerea unui astfel de produs necesita 3 ore in cadrul procesului Croire si 2 ore in cadrul procesului Finisare.

In cadrul Tabelului 1 se prezinta costurile indirecte angajate in luna iunie. Aceste costuri sunt prezentate per total luna si nu se pot identifica distinct per centru de cost: Croire, Finisare si Mentenanta. Aceste costuri vor trebui sa fie alocate per fiecare centru de cost in functie de anumite chei de alocare numite si rate de absorbtie.

Ne reamintim caci cheltuielile directe cu materii prime, materiale, forta de munca prin natura lor pot fi identificate distinct per produs nefiind nevoie de o rata de absorbtie ca in cazul cheltuielilor indirecte.

In cadrul Tabelului 2 se prezinta informatii considerate utile in determinarea ratelor de absorbtie a costurilor indirecte per fiecare department.

Tabelul 1: Situatia costurilor indirecte

Tip cost Costuri indirecte luna iunie 2013
  RON
Materiale indirecte  procesul de productie  35.000
Forta de munca indirecta din procesul de productie  57.000
Chiria sectiei productie  1.500
Curatenie sectia de productie  600
Curent sectia de productie  800
Depreciere utilaje sectia de productie  2.500
Total costuri indirecte 97.400

 

Tabelul 2: Informatii relevante per departamente

Croire Finisare Mentenanta Total
Materiale directe consumate in productie 60% 40% 100%
Numar angajati indirecti din productie 15 12 2 29
Suprafata (Numar de metri2 ocupati) 150 120 80 350
Calcul estimativ proportie consum curent in functie de numar utilaje si corpuri de iluminat 60% 30% 10% 100%
Valoarea utilajelor 15.000 9.000 2.000 26.000
Numarul de ore directe forta de munca in procesul de productie 42.000 32.000 74.000

Determinarea absorbtiei costurilor indirecte per etapa de productie se realizeaza in urmatorele etape:

Etapa 1. Repartizarea costurilor indirecte pe cei 3 centri de cost

Tip cost Total cost Croire Finisare Mentenanta
RON Centru cost productie Centru cost productie Centru cost suport
Materiale indirecte 1  35.000  21.000  14.000  –
Forta de munca indirecta 2  57.000  29.483  23.586  3.931
Chiria 3  1.500  643  514  343
Curatenie 3  600  257  206  137
Curent 4  800  480  240  80
Amortizare utilaje 5  2.500  1.442  865  192
Total costuri indirecte 97.400 53.305 39.412 4.683

Note:

 1. Se considera caci consumul materialelor indirecte per centri de cost este in linie cu consumul materialelor directe per centri de cost. De acea vom folosi ca si cheie de alocare consumul materialelor directe de 60% si 40% -vezi Tabelul 2 (35.000*60% catre centrul Croitorie si 35.000*40% catre centrul Finisare)
 2. Se considera ca o cheie potrivita de alocare a costurilor cu forta de munca indrecta intre centri de cost o reprezinta numarul de angajati de la nivelul fiecarui departament (15,12, 2 angajati=> total 29 angajati-vezi Tabelul 2).
Calcul
Croitorie 57.000 RON*15 angajati/29 angajati=29.483
Finisare 57.000 RON*12 angajati/29 angajati=23.586
Mentenanta 57.000 RON*2 angajati/29 angajati=3.931

3. Costurile cu chiria si curatenia vor fi repartizate intre centri de cost in functie de cheia de repartizare: suprafata (m2) per fiecarea centru-vezi Tabelul 2.

Calcul Chirie Curatenie
Croitorie 1.500 RON* 150m2/350 m2= 643 calcul similar cu chiria
Finisare 1.500 RON* 120m2/350 m2=514 calcul similar cu chiria
Mentenanta 1.500 RON* 80m2/350 m2=343 calcul similar cu chiria

4. In alocarea costului cu curentul intre centri de cost vom folosi ca si cheie de repartizare calculul estimativ % al consumului in functie de numarul de utilaje si corpuri de iluminat -vezi Tabelul 2.

Calcul
Croitorie 800 RON*60%=480
Finisare 800 RON*30%=240
Mentenanta 800 RON*10%=80

5. Pentru alocarea costurilor cu amortizarea utilajelor per centru vom folosi ca si cheie de repartizare valoarea utilajelor per centru-vezi tabelul 2.

Calcul
Croitorie 2.500 RON*15.000/26.000=1.442
Finisare 2.500 RON*9.000/26.000=865
Mentenanta 2.500 RON*2.000/26.000=192

Etapa 2. Repartizarea costurilor din centrul de cost suport-Mentenanta catre centri de cost aferenti productiei

Departamentul Mentenanta furnizeaza servicii suport pentru utilajele din centrele : Croitorie si Finisare, de acea se considera ca si cheie de repartizare valoarea utilajelor aferente fiecarui centru de productie.

Calcul:
Repartizare din Mentenanta catre Croitorie  4.683 RON*15.000/24.000=2.927
Repartizare din Mentenanta catre Finisare  4.683 RON*9.000/24.000=1.756
Tip cost Total cost Croire Finisare Mentenanta
RON Centru cost productie Centru cost productie Centru cost suport
Total costuri indirecte  97,400  53,305  39,412  4,683
Repartizarea costurilor aferente centrului Mentenanta catre centri de productie  2,927  1,756  (4,683)
Total costuri indirecte 97,400 56,232 41,168 –  

Etapa 3a. Absorbtia costurilor indirecte totale de la nivelul fiecarui centru de cost de productie in numarul de unitati produse intr-o perioada

Absorbtia costurilor per produs se face in principal in functie de numarul de ore de forta de munca directa sau numarul de ore masini la nivelul unui produs/sau etapa de productie.

In exemplul nostru vom folosi pentru calculul ratei de absorbtie numarul de ore forta de munca directa per fiecare centru de cost de productie respectiv 42.000 ore in Croire si 32.000 ore in Finisare (vezi tabelul 2).

Se va calcula rata de absorbtie la nivelul fiecarui centru de cost de productie, respectiv vom calcula costul per ora forta de munca

Calcul
Rata de absorbtie per ore de munca Croitorie 56.232 RON/42.000 ore=1.34 RON per ora munca Croitorie
Rata de absorbtie per ore de munca Finisare 41.168 RON/32.000 ore=1.29 per ora munca Finisare

Etapa 3b. Identificarea costurilor indirecte per produs/ etapa de productie

Odata ce am determinat ratele de absorbtie per ora de munca Croitorie si Finisare putem determina costurile indirecte per fiecare produs sau etapa de productie.

Ceea ce trebuie sa cunoastem este numarul de ore de munca necesare per respectivul produs sau etapa de productie.

In exemplul nostru ni s-a cerut sa calculam costurile indirecte la nivelul produsului pantof sport masculin Model X, in conditiile in care cunoastem ca obtinerea unui astfel de produs necesita 3 ore in cadrul procesului Croire si 2 ore in cadrul procesului Finisare.

Calcul Rata orara Numar de ore necesare Cost absorbit
Costuri indirecte la nivelul centrului Croire 1.34 3 4.02
Costuri indirecte la nivelul centrului Finisare 1.29 2 2.58
Total costuri indirecte per produs pantof sport masculin model X 6.6

Ti-a placut articolul? Aboneaza-te la newsletter-ul Finance-edu.ro (click aici), canal de educatie financiara pentru cresterea performantei si succesul afacerilor.

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Managementul Financiar al Firmei. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s