IAS 16-Inregistrarea imobilizarilor corporale

IAS 16 ”Property Plant and Equipment” (”Imobilizari corporale”) descrie tratamentul contabil al imobilizarilor corporale respectiv:

 • Valoarea la care imobilizarile corporale vor fi recunoscute initial la momentul achizitiei dar si evaluarile ulterioare la fiecare exercitiu financiar
 • Cum vom evidentia in contabilitate schimbarile de valoare ale imobilizarilor corporale survenite ulterioar achizitie. Aici ne referim atat la cresteri de valoare dar si la scaderi
 • Rata la care costul total al imobilizarii se va repartiza pe costuri gradual (sub forma amortizarii anuale) in perioadele urmatoarele
 • Cerintele de prezentare a informatiilor referitoare la imobilizari corporale in cadrul situatiilor financiare

Conform IAS 16 exista 2 optiuni acceptate de contabilizare a imobilizarilor corporale respectiv:

 • Prima metoda este cea a costului net contabil= costul istoric – amortizarea acumulata. Acest cost poate fi ajustat in cazul unei deprecieri permanente a imobilizarii.
 • A–II-a metoda este metoda reevaluarii, conform careia o imobilizare se contabilizeaza la valoare justa la momentul reevaluarii din care se scade amortizarea acumulata si deprecieri de valoare ulterioare.

Indiferent de metoda aleasa de contabilizare: “costul net contabil” sau “metoda reevaluarii” initial imobilizarile corporale se vor recunoaste in contabilitate la o valoare care include toate costurile necesare ca activele respective sa fie aduse in stare de functionare.

Costul total cuprinde pretul de cumparare al acestora la care se adauga orice cheltuieli direct atribuibile tranzactiei (ex: onorarii profesionale: servicii juridice, contabile, transport, taxe de transfer, alte costuri de tranzactionare)

Exemple de astfel de costuri sunt:

 • pretul de achizitie,
 • orice cheltuieli direct atribuibile tranzactiei:
  • taxe legale aferente, taxe vamale,
  • costuri cu transportul dar si costuri legate de pragatirea terenului sau locatiei, instalare si testare
 • costuri legate de demontarea utilajelor, mutarea acestora si reamenajarea locatiei (vezi costuri de dezafectare).

IAS 16 face o distinctie intre costurile necesare pentru aducerea imobilizarilor corporale in stare de functionare (costuri care se capitalizeaza in valoarea imobilizarii-recunoastere in cadrul bilantului la categoria active) si costurile legate de inceperea operatiunilor (spre exemplu: trainingul acordat angajatilor, pierderile angajate ca urmare a desfasurarii activitatii sub capacitatea normala care sunt considerate cheltuilei operationale si inregistrate in cheltuielile perioadei (contul de profit si pierdere).

Costurile de finantare asociate constructiei de imobilizari

Constructia anumitor imobilizari poate sa se desfasoare pe o perioada de timp considerabila iar in aceasta perioada, entitatea poate sa angajeze imprumuturi in scopul finantarii acestor constructii. IAS 23 ”Costuri asociate imprumuturilor” stipuleaza caci costurile de finantare (dobanzi, comisioane) trebuie sa fie adaugate in valoarea imobilizarii, tratament care este similar cu cel cerut de standardele contabile americane- USGAAP.

! De retinut ca optiunea existenta in trecut in IFRS de a trece pe cheltuielile  perioadei aceste costuri cu dabanzi nu mai este posibila dupa modificarea standardului din anul 2007.

Costurile de dezafectare

Un alt aspect care apare in cazul constructiilor si lucrarilor este acela legat de obligatia constructorului de a angaja costuri la sfarsitul lucrarii legate de dezafectare si protectia mediului, lucrari de curatire a solului, etc. Toate aceste costuri trebuie sa fie estimate si recunoscute inca de la recunoasterea initiala in contabilitate a imobilizarii. Recunoasterea se va face la valoarea actualizata a costurilor viitoare (Net Present Value)  si va fi sub forma inregistrarii unui cost suplimentar in valoarea activului in paralel cu recunoastrea unei datorii pe termen lung, care se imparte pe perioada de viata a imobilizarii.

Pentru informatii detaliate cu privire la contabilizarea imobilizarilor corporale conform standardului international IAS 16 consultati Ghidul IAS 16 accesand:  

http://www.finance-edu.ro/product/ias16

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Asistenta firme/antreprenori, Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s