IAS 2-Exemplu de evaluare initiala a stocurilor

Obiectivul standardului IAS 2 este de a prezenta modul de contabilizare a stocurilor.

Conform IAS 2 stocurile se recunosc initial la valoarea costului. Ulterior ele trebuiesc raportate in cadrul situatiilor financiare la minimum intre cost si valoarea reziduala neta (VRN).

Costul este definit ca suma costurilor de achizitie / productie, costurilor de conversie, alte costuri angajate pentru a aduce stocurile in starea de utilizare.

Costul stocului va include:

  • Costul de achizitie
  • Costuri aferente transportului pentru a aduce stocurile in locatia actuala
  • Costuri cu asigurarea stocurilor
  • Costuri cu manipularea
  • Discouturile aferente, daca e cazul vor fi de asemenea deduse din valoarea costului.

Evaluarea costului produselor finite

Costul produselor finite obtinute in urma unui proces de fabricatie trebuie sa includa:

  • atat costurile care sunt asociate direct cu productia: materii si materiale, forta de munca cat si
  • costurile generale/indirecte de productie.

Alocarea costurilor indirecte in valoarea stocurilor se va face in baza unui volum normat de productie. Orice alte costuri nu vor fi incluse in valoarea stocurilor decat daca acestea sunt necesare pentru a aduce stocurile in conditiile si locatia actuala.

Se vor include ca si cheltuieli indirecte de productie in valoare stocurilor: reparatiile, mentenanata, cheltuieli indirecte cu forta de munca, controalele de calitate, utilitati, chirie.

 

Exemplul 1:

Compania Textila SRL cumpara materie prima pentru producerea unor articole vestimentare pentru a le comercializa. In luna noiembrie 2011 companie primeste o factura de la furnizor care include urmatoarele costuri:

  Euro
Materie prima  20.450
Cheltuieli cu transportul si manipularea  560
Cheltuieli cu asigurarea pe parcursul transportului  270
TVA  5.107
 26.387
Alte cheltuieli asimilate:
Alte cheltuieli directe in procesul de fabricatie  3.700
Alocarea cheltuielilor indirecte in procesul de fabricatie  2.500
Pierderi tehnologice, costuri cu forta de munca peste limita normata de productie 950

Produsele finite (articolele vestimentare) obtinute sunt  depozitate intr-o locatie pentru care se plateste chirie lunare in valoare de 400 Euro.

Companie realizeaza o campanie de marketing pentru comercializarea produselor finite obtinute in valoare de 1.300 Euro. De asemenea sunt angajate cheltuieli administrative  in suma de  5.200 Euro

Calculul costului produselor finite fabricate in noiembrie:

Euro
Materie prima  20.450
Cheltuieli cu transportul si manipularea  560
Cheltuieli cu asigurarea pe parcursul transportului  270
Alte cheltuieli directe in procesul de fabricatie  3.700
Alocarea cheltuielilor indirecte  2.500
 27.480

Conform IAS: pierderile tehnologice, costuri cu forta de munca peste limita normata de productie (950 Euro), costurile cu depozitarea (400 Euro), cele aferente vanzarii (campania de marketing-1.300 Euro)) precum si cheltuielile administrative (5.200 Euro) nu se vor include in valoarea produselor finite.

Pentru informatii detaliate cu privire la contabilizarea stocurilor conform standardului international IAS 2 achizitionati Ghidul IAS 2 accesand:

http://www.finance-edu.ro/product/ias2

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s