Extinderea sferei de aplicare IFRS in Romania incepand cu anul 2012

(Toate companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa raporteze in conformitate cu IFRS)

In luna iunie a fost emis Ordinul 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară denumite prescurtat in literature de specialitate IFRS.

In luna octombrie a fost emis ordinul 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile acestor societăţilor commerciale.

Prin publicarea acestui act normativ se aduc modificări semnificative cu privire la contabilitatea şi situaţiile financiare anuale individuale întocmite de societăţile comerciale listate la bursa. De acea este foarte importanta dezvoltarea profesioanala in domeniul IFRS pentru toti specialistii financiari ai acestor companii.

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

Pana in 2012 numai situatiile financiare consolidate ale societatilor listate erau subiect al aplicarii IFRS.

“Trecerea la standardele globale reprezinta adoptarea unui limbaj comun de catre companiile transfrontaliere si societatile multinationale. Toti jucatorii de pe piata au nevoie de raportari financiare transparente, coerente, comparabile si complete pentru a lua decizii economice solide”, subliniaza Ahmed Hassan, country managing partner Deloitte Romania.

”Implementarea IFRS este un proces complex care aduce schimbari fundamentale procesului de raportare contabila, are un impact semnificativ asupra datelor financiare si necesita restructurarea sistemelor informationale interne”, mai spune Hassan.

El considera ca aceasta implementare poate influenta  aproape toate functiile unei companii, de la sistemele de raportare financiara, la mecanismele de control intern, cadrul fiscal, trezoreria, sistemul de remunerare a managementului, procesul de administrare a fluxului de lichiditati, precum si regimul juridic.

Vicepresedintele Cosiliului de Administratie al BVB, Pompei Lupsan sustine ca este important pentru companiile listate la BVB sa intocmeasca situatii financiare individuale conform IFRS din cel putin 3 motive respectiv:

Creste gradul de transparenta a raportarilor conform Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, faciliteaza investitorilor comparatia  companiilor din acelasi domeniu de activitate si din mai multe piete, ofera investitorilor internationali un instrument standard de analiza cu care sunt deja obisnuiti.

Astfel ordinul prevede:

 • Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, aceste societati au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale în baza IFRS pentru anul 2012 se va realiza prin retratarea informaţiilor din contabilitatea ţinută în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În înţelesul prezentului ordin, IFRS reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Acest fapt presupune că se aplică IFRS-urile emise de IASB în măsura în care acestea au fost adoptate prin regulamente.
 • Reglementarile contabile conforme cu IFRS adoptate prin ordinul 1286 nu se aplica:
  • instituţiilor de credit,
  • instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată,
  • Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
  • entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  • entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
  • entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
 • Situaţiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Decizia de extindere a sferei de aplicare a IFRS în România este rezultatul acordului încheiat de România cu Fondul Monetar

Advertisement
This entry was posted in Asistenta firme/antreprenori, Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s