Sumar IAS 28-Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate

În acest articol ne propunem să prezentăm succint standardul de raportare financiara internaţionala IAS 28 ” Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate”.

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

Cunoasterea standardul este relevanta pentru cei ce doresc sa se familiarizeze sau lucreaza cu standardele IFRS ”International Financial Reprting Standards” sau in terminologie locala standardele de raportare finanaciara internationala. Mai precis IAS 28 devine relevant in cazul oricarei investitii intr-o intreprindere asociata asociata (Investment in an associate), care este diferita de asocierile in participatiune (Joint Ventures) sau entitatile care sunt filiale (Subsidiaries),

Aria de aplicabilitate a standardului si tratamentul contabil

Daca am dori sa surprindem diversele situatii in care o firma detine actiuni in cadrul altor firme precum si standardele contabile si metodele de contabilizare ale acestor investitii am putea vorbi de urmatoarele cazuri:

 1. Firma investitor detine actiuni sau obligatiuni la o firma in scop speculativ avand o pozitie pasiva vis a vis de firma in care investeste, in principal ca urmare a detinerii unui procent minoritar din capitalul firmei in care se investeste. Implicit investitorul nu poate avea un control sau o influenta semnificativa asupra deciziilor luate de managementul firmei in care se investeste. In acest caz metoda cea mai potrivita de contabilizare este IAS 39 ”Instrumente Financiare” care foloseste evaluarea la valuarea justa (fair value) a acester investitii.
 2. Firma investitoare detine controlul asupra unei alte firme numita filiala (controlul reprezinta puterea de a decide politicile financiare si operationale la nivelul firmei), iar acest lucru la o definitie generala ar implica ca firma investitoare sa detine mai mult de 50% din actiunile firmei in care se investeste. In acest caz pentru a contabiliza investitia in filiala se foloseste metoda costului si este aplicat stadardul financiar IAS 27 „Situatiile financiare consolidate”, prezentat in detaliu de noi intr-un articol anterior.
 3. Firma investitoare detine o influenta semnificativa asupra unei alte firme numita firma asociata. In acest caz influenta nu este la fel de extinsa ca in cazul controlului in filiale (pct. 2-IAS 27) dar nici o influenta pasiva ca in cazul investitiilor speculative in instrumente financiare (pct.1-IAS 39). Investitia se va contabiliza conform IAS 28 si se va folosi metoda punerii in echivalenta (equity method). Se presupune ca daca un investitor detine direct sau indirect prin intermediul filialelor intre 20% si 50% din puterea de vot a intreprinderii in care a investit atunci exista o influenta semnificativa.  Acesta este cazul asupra caruia ne vom indrepta atentia in acest articol.
 4. O asociere in participatiune (Joint Venture) reprezinta o intelegere contractuala prin care doua sau mai multe entitati intreprind o activitate economica supusa controlului comun. In acest caz nici una dintre parti nu poate detine un control unilateral. Existenta unui aranjament contractual face distinctia intre asocierele in participatie  si intreprinderile asociate. Standardul aplicat in acest caz este IAS 31.

Metoda punerii in echivalenta nu este singura metoda admisa, IASB (organismul care reglemeteaza standardele internationale IFRS) mentioneaza si „metoda punerii in echivalenta extinsa” si metoda consolidarii proportionale”. Cu toate acestea metoda punerii in echivalenta simpla a cunoscut cea mai mare recunoastere.

Metoda simpla a punerii in echivalenta:

Aceasta metoda permite ca entitatea investitor care are o influenta semnificativa in entitatea investita (20%-50% din puterea de vot) sa isi incorporeze proportional o parte din profitul sau pierderea entitatii asociate. Dar in loc ca aceasta incorporare proportionala sa se faca la nivelul fiecarui element de venit, cheltuiala, active sau pasive,  (asa cum va aduceti probabil aminte ca se procedeaza in cazul consolidarii unei filiale prin intermediul IAS 27), firma investitor va include procentul detinut din contul de profit si pierdere al firmei asociate intr-o singura linie in cadrul contului de profit si pierdere. Similar si in cazul bilantului in loc sa se incorporeze procentul detinut din activele si pasivele firmei asociate la nivelul fiecarei categorii de active/pasive in acest caz acest procent din active nete detinut va fi inglobat si prezentat intr-o singura linie in cadrul bilantului.

! Nu uitati capitalurile proprii ale firmei asociate nu se inglobeaza in bilantul firmei investitor atunci cand se realizeaza consolidarea, acest lucru ar genera o dublare deoarece am inclus deja procentul detinut prin inglobarea unui % din active si pasive.

 

Metoda punerii in echivalenta extinsa:

Mai putin folosita decat metoda simpla aceasta metoda isi propune sa prezinte un grad mai mare de detaliu. Astfel in loc de a prezenta intr-o singura linie % detinut din activul net de investitor in asociat acest % se va prezenta la nivelul fiecarei grupe de active (exemplu: active curente, active circulante, pasive curente si pasive pe termen lung). Nu exista o regula stricta cu privire la cat de mult se va merge in detaliu la nivel de categorie de element bilantier, cu cat gradul de detaliere este mai mare se ajunge la metoda consolidarii proportionale

 

Metoda consolidarii proportionale:

Aceasta metoda este o varianta mai detaliata a metodei punerii in echivalenta extinsa prin care proportia detinuta de investitor in asociat este prezentata la nivelul fiecarui element din bilantul si contul de profit/pierdere al investitorului.

In timp ce IAS 28 mentioneaza ca, in general, „influenta semnificativa” este prezumata atunci cand firma detine direct sau indirect 20%-50% din drepturile de vot in alta entitate, aceasta nu este o regula absoluta.

Exista si cazuri specifice cand se poate demonstra ca exista o influenta semnificativa chiar daca % detinut este mai mic de 20% , caz in care se va aplica metoda punerii in echivalenta dupa cum detinerea unui procent mai mare de 20% nu va consitui implicit si o influenta semnificativa. Limita minima de 20% ca indiciu pentru influenta semnificativa a investitorului in asociat este identica si in standardul contabil american USGAAP.

Atunci cand se evalueaza existenta unei influenta semnificativa se vor lua in calcul o serie de factori pe langa cel de a detine 20%-50% din capitalul asociatului dupa cum urmeaza:

 • Reprezentarea in Consiliul Director
 • Participare in decidederea politicilor financiare si operationale ale unei entitati
 • Tranzactii semnificative intre investitor si asociat
 • Schimbul de personal managerial
 • Furnizarea unor informatii tehnice esentiale

 

Tratamentul contabil

O investitie intr-o intreprindere asociata trebuie sa fie contabilizata in situatiile fiananciare consolidate ale investitorului precum si in situatiile financiare separate, folosind metoda punerii in echivalenta. Metoda punerii in echivalenta incepe la data la care firma investitoare satisface crieriul de influenta semnificativa.

Metoda se aplica dupa cum urmeaza:

 • Evaluarea initiala se aplica la cost
 • Evaluarea ulterioara este ajustata conform modificarii dupa data achizitiei a partii investitorului din activele nete ale asociatului si din profitul sau pierderea   asociatului
 • Multe proceduri din cadrul metodei punerii in echivalenta sunt similare procedurilor de consolidare aplicabile si in cadrul IAS 27 , cum ar fi:
  • Eliminarea profiturilor si pierderilor nerealizate care apar din tranzactii intra-grup (intre investitor si asociat)
  • Identificarea valorii fondului comercial
  • Ajustarile cu amortizarea activelor pe baza valorii lor juste
  • Utilizarea unor politici contabile uniforme

Investitorul calculeaza si evidentiaza partea sa din profitul/pierderea asociatului dupa ajustarea cu dividendele. Investitorul recunoaste pierderile intreprinderii asociate pana cand investitia devine zero, pierderile suplimentare sunt provizionate doar in masura in care investitorul a dat garantii.

Advertisement
This entry was posted in Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s