Sumar IAS 27-Situatiile Financiare Consolidate

În acest articol ne propunem să prezentăm un sumar al standardului de raportare financiara internaţionala IAS 27 ”Situatiile Financiare Consolidate”.

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

In cadrul fiecarui grup de societati, societatea mama are nevoie de informatii cu privire la pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si modificarile pozitiei financiare a grupului ca intreg. Acest lucru implica pregatirea situatiilor financiare consolidate care cuprind toate filialele, societatile controlate in comun si societatile asociate.

Obiectivul standardului IAS 27

In functie de gradul de influenta/controlul  pe care il are societatea mama in alte entitati exista urmatoarele cazuri:

 • Societati filiale: societatea mama detine (direct sau indirect, prin intermediul altor firme) mai mult de 50% din puterea de vot a altei entitati. Consolidarea filialelor se face in conformitate cu standardul IAS 27. In acest caz se considera ca firma mama detine controlul in societatea filiala.
 • Societati asociate : societatea mama detine (direct sau indirect, prin intermediul altor firme) cel putin 20% din puterea de vot a altei entitati. Consolidarea societatile asociate se face in conformitate cu standardul IAS 28. In acest caz se considera ca firma mama are o influenta semnificativa in societatea asociata.

Controlul este evidentiat, in general de unul din urmatoarele elemente:

 • Societatea mama detine (direct sau indirect, prin intermediul altor firme) mai mult de 50% din puterea de vot a altei entitati
 • Societatea mama detine mai mult de 50% din puterea de vot a altei entitati prin intermediul unui acord cu alti investitori
 • Societatea mama detine autoritatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei entitati prin statut sau contract
 • Societatea mama detine autoritatea de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor Consiliului de Administratie
 • Societatea mama detine dreptul de vot majoritar al administratorilor

Situatiile financiare consolidate implica combinarea situatiilor financiare ale societatii mama si a filialelor linie cu linie adunand impreuna activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile.

Cand societataea mama detine mai putin de 100% din actiunile filialei in cadrul situatiilor financiare cosolidate va fi calculat si recunoscut interesul minoritar (partea din activul net care nu este detinuta de societatea mama). Spre exemplu daca societatea mama detine 80% din actiunile filialei atunci se va calcula si recunoaste un interes minoritar de 20% din activul net al filialei.

Acest lucru se impune ca urmare a faptului caci atunci cand se calculeaza situatiile financiare consolidate se insumeaza 100% din activele, pasivele societatii mama cu cele ale filialei.

Pentru a prezenta informatia financiara a unui grup ca a unei singure entitati sunt necesare umatoarele eliminari :

 • Valoarea contabila a investitiilor societatii mama si partea sa de capitaluri proprii din fiecare filiala sunt eliminate
 • Interesele minoritare in activele nete ale filialei si in rezultate sunt identificate si prezentate separat
 • Interesele minoritare in rezultate filialei sunt identificate dar nu sunt deduse din rezultatul perioadei
 • Profiturile consolidate sunt ajustate pentru dividentele preferentiale cumulate ale filialei
 • O investitie trebuie sa fie contabilizata conform IAS39, incepand cu data la care entitatea in care se investeste inceteaza a fi filiala si nu devine societate asociata
 • Soldurile intra-grup (bilant) si tranzactiile intra grup (contul de profit si pierder) sunt eliminate in totalitate.

Exemplu: Societatea mama poate vinde marfuri catre filiala (la o valoare egala cu costul sau la cost +adaos comercial) ca apoi filiala sa vanda aceste marfuri catre firme externe grupului (din afara grupului). De asemenea orice sold de creanta sau datorie cu firme din cadrul grupului trebuie eliminat.

Motivul care sta in spatele acestei ajustari este acela de a nu prezenta supraevaluat tranzactii /solduri care nu reprezinta evenimente cu parti externe. Daca aceasta ajustare ar lipsi situatiile de grup ar da impresia unei entitati mai mari decat cea existenta in realitate, in special ca urmare a angajarii unui volum mare de tranzactii intre firmele

Advertisement
This entry was posted in Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s