Sumar IAS 1-Prezentarea Situatiilor Financiare

In acest episod vom vorbi succint despre IAS 1 ” Prezentarea Situatiilor Financiare”. Articolul prezinta pe scurt principalele aspecte abordate de standardul international IAS1 insa pentru o cunoastere aprofundata trebuie abordat standardul propriuzis impreuna cu toate detaliile aferente.

De ce este important sa cunoastem cerinţele IFRS?

 • Conform legislaţiei din România Instituţiile de credit și Instituţiile “de interes public”  întocmesc situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS.
 • Băncile din Romania vor renunţa la standardele locale de contabilitate pentru a trece la standardele internaţionale IFRS pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012.
 • De asemenea, o mare parte a companiilor românești sunt subsidiare ale unor firme multinaţionale și pregătesc situaţii financiare în conformitate cu IFRS pentru scopuri interne, acestea fiind solicitate de către firma mamă.

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

Standardul IAS 1 prezintă cerinţele generale de prezentare a situaţiilor financiare pentru a fi conforme cu IFRS. Aspectele cheie sunt asigurarea comparabilităţii cu situaţiile financiare ale firmei în perioadelor anterioare precum și cu situaţiile financiare ale altor entităţi.

IAS 1 definește:

 • ce cuprinde un set complet de situaţii financiare,
 • cerinţe generale de prezentare a situaţiilor financiare,
 • cerinţe minime privind conţinutul situaţiilor financiare.
 • Distincţia între curent/circulant si termen lung/imobilizat.

Concepte generale si tratament contabil

Conform IAS 1 obiectivul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii cu privire la  poziţia financiara, performanța financiara precum si fluxurile de numerar aferente unei firme, informaţii care sunt utilizate de o gama largă de utilizatori pentru luarea deciziilor.

Situaţiile financiare prezintă informaţii legate de:

 • Activele, datoriile și capitalurilor proprii
 • Cheltuielile si veniturile, profitul sau pierderea
 • Fluxurile de numerar.

Toate aceste informaţii împreuna cu alte informaţii detaliate prezentate in Notele la situaţiile financiare  ajuta utilizatorii informaţiei financiare sa prognozeze fluxurile de numerar viitoare împreuna cu momentul realizării lor si certitudinea obţinerii acestora.

Un set complet de situaţii financiare cuprinde următoarele:

 1. “Statement of Financial Position”- Declaraţia poziţiei financiare (similar Bilanţului Contabil din reglementările contabile locale)
 2. “Statement of Comprehensive Income ”Declaraţia venitului global (similar Contului de Profit și pierdere din reglementările contabile locale)
 3. “Statement of Changes in Equity” – Situaţia modificărilor capitalurilor proprii
 4. “Statement of Cash flows”- Situţia fluxurilor de numerar
 5. Politici si note contabile

IFRS a adoptat o schimbare a denumirilor clasice cu care eram obișnuiţi:

Respectiv:

 • Balance Sheet (Bilanţ) a fost înlocuit cu Declaraţie poziţiei financiare
 • Income Statement (Contul de profit si pierdere) a fost înlocuit cu Declaraţia venitului global

Situaţiile financiare in conformitate cu IFRS trebuie să includă in note o declaraţie explicita de conformitate cu toate cerinţele/principiile IFRS respectiv:

Continuitatea activităţii

La pregătirea situaţiilor financiare managementul firmei trebuie să analizeze abilitatea entităţii de continuare a activităţii în perioada următoare. Situaţiile financiare trebuiesc întocmite in baza premizei continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care managementul intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea. Dacă evaluarea managementului relevă incertitudini in continuarea activităţii, atunci acest fapt împreuna cu motivul, trebuiesc prezentate.

Contabilitatea de angajamente

Situaţiile financiare, cu excepţia Situaţiei fluxurilor de numerar, sunt întocmite in baza principiului contabil de angajamente. In baza acestui principiu  o entitate recunoaște in situaţiile financiare elemente ca active, pasive, cheltuieli și venituri atunci când tranzactiile aferente au loc si nu atunci când sunt încasate veniturile sau se plătesc cheltuielile.

Materialitatea si agregarea

O entitate trebuie sa prezinte separat:

 • fiecare clasa semnificativa de elemente similare si
 • elementele materiale (semnificative) care au natura si funcţii diferite

In general un element este considerat material sau semnificativ atunci când omisiunea lui sau evaluarea greșita va influența sau schimba decizia economica a utilizatorilor informaţiei financiare. Materialitatea nu depinde numai de valoarea elementului dar si de natura si importanta acestuia.

Compensarea elementelor in cadrul situaţiilor financiare

Activele, pasivele, cheltuielile si veniturile nu se pot compensa între ele decât daca IFRS stipulează sau permite acest lucru.

Compensarea anumitor elemente in cadrul Bilanţului sau Contului de profit si pierdere este permisa in cazuri rare atunci când acest fapt este justificat de o mai bună reflectare a naturii tranzacţiilor.

Frecvența raportării

O entitate trebuie sa prezinte un set complet de situaţii financiare (incluzând informaţii comparative din anul precedent) cel puțin anual. Daca perioada de raportare se schimba astfel incit situaţiile financiare curente vor acoperi o perioada mai mare sau mai mica de un an atunci entitatea trebuie sa prezinte motivul pentru aceasta schimbare și de asemenea sa precizeze faptul ca informaţiile din anul curent nu sunt in totalitate comparabile cu informaţiile prezentate in anul precedent.

Informaţia Comparativa

Cu excepţia cazului in care IFRS permite sau solicită altfel, situaţiile financiare trebuie să includă informaţii comparative din anul precedent pentru toate informaţiile prezentate in anul curent. Ca si cerinţa minimala întreg setul  standard de situaţii financiare împreuna cu politicile si notele contabile trebuiesc prezentate pentru 2 exerciţii financiare (Exerciţiul Curent-N si Exerciţiul N-1).

Consecvența prezentării informaţiei

Prezentarea si clasificarea anumitor elemente in cadrul situaţiilor financiare  trebuie sa fie consecventa de la perioada la alta. O schimbare a prezentării sau clasificării ar putea fi solicitata de o schimbare semnificativa in natura operaţiunilor pe care le desfasoara entitatea, sau spre exemplu poate fi o solicitare expresa data de IFRS. In aceste cazuri entitatea trebuie sa reclasifice si informaţia comparativă (Ex. N-1) așa cum s-a menţionat la punctul “Informaţia comparativă”

Pentru o mai buna înţelegere a cerinţelor standardului contabil IAS 1 puteti consulta articolul “Situaţiile Financiare IFRS-Exemplu ilustrativ” aici:

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s