IAS38- Clasificari importante in tratamentul activelor necorporale

IAS 38 ”Imobilizari necorporale” (Intangibles assets) descrie tratamentul contabil al imobilizarilor necorporale incluzand costurile de cercetare si dezvoltare dar nu reglementeaza activele necorporale tratate de catre alte standade disticte. Activele necorporale se vor recunoaste numai daca anumite criterii sunt indeplinite.

IAS 38 furnizeaza o lista de posibile astfel de active:

 • brandul
 • software-uri
 • liceente si francize
 • drepturi de autor, brevete, drepturi de proprietate industriala
 • retete, formule, modele, prototipuri si planuri
 • active neorporale in faza de dezvoltare

Standardul IAS 38 trateaza de asemenea cheltuielile in publicitate, training, setare, legate de activitatile de cercetare si dezvoltare. Aceste activitati sunt indreptate in directia inovatiei si descoperirii de noi informatii. De aceea chiar daca in urma acestor activitati pot rezulta active cu elemente de natura materiala (corporala), ca in cazul unui prototip sau macheta acest aspect material este secundar celui incorporal care este dat de cunostintele si inovatia creata in cadrul prototipului.

Tratamentul contabil al imobilizarilor necorporale nu este inca complet stabilit nici universal agreat. Recunoasterea si cuantificarea activelor necorporale de genul „brandului” ridica probleme deoarece un brand de genul  ”Apple, IBM, ”, etc, se dezvolta intern pe o perioada indelungata si nu exista un criteriu de recunoastere in IFRS sau in marea majoritate a standardelor de raportare locala.

De aceea in situatiile financiare ale Apple sau IBM nu vom regasi ca si activ necorporal brandul Apple. De asemenea conceptele dezvoltate, planurile dezvoltate sau reteaua de clienti creata sunt elemente importante care asigura succesul unei afaceri dar recunoasterea acestora ca si active ale companiei se afla la acest moment intr-un stadiu incipient.

Pe de alta parte daca o firma achizitioneaza o alta firma care are un brand recunoscut atunci acesta va fi recunoscut prin prisma fondului comercial care se recunoaste ca si un activ necorporal in cadrul situatiilor financiare consolidate.

Atunci cand avem in vedere tratamentul contabil al activelor necorporale conform IAS 38 este important sa facem distinctia intre:

 • imobilizari necorporale generate intern care sunt mai dificil de cuantificat si implicit de recunoscut in situatiile financiare, de genul costurilor de cercetare si dezvoltare (research and development) si brandul si
 • imobilizari necorporale achizitionate de catre entitate care au un pret clar definit.

De asemenea o alta distinctie importanta este cea intre:

 • imobilizari necorporale achizitionate individual (ex. un software contabil, o liceenta) si
 • imobilizari necorporale achizitionata in cadrul unei combinari de intreprinderi (business combinations) cand o companie achizitioneaza o alta companie (partial sau integral) astfel devenind posesoare a unui grup de active si datorii, de aici rezultand o alta clasificare in cadrul activelor necorporale (cele distinct identificabile si cele ne-identificabile distinct). In acest ultim caz activul necorporal va fi recunoscut sub forma goodwill-ului (fondul comercial) in cazul combinarilor de intreprinderi.

Exemple de active necorporale

 • distinct identificabile
  • Øbrevetele, drepturile de autor, programe informatice, etc, care pot fi transferate de posesor fara a implica transferul unor active fizice.
 • ne-identificabile distinct
  • ØFondul comercial rezultat din combinari intreprinderi (o companie achizitioneaza o parte sau integral o alta companie) caz in care incorporeaza activele necorporale care nu pot fi masurate distict  si se considera ca includ pe langa aceste active si beneficiile viitoare pe care compania care a achizitionat o alta companie se asteapta sa le genereze din sinergiile  rezultate prin combinarea celor 2 companii si care nu se pot transfera catre noul posesor decat daca se vand diverse active/linii de business/operatiuni.

In continuare, spre informare, vom reaminti modul de calcul al fondului comercial:

Fondul comercial=

Costul investitiei (pretul platit de firma pentru achizitionarea unei alte firme) –

Valoarea justa a capitalurilor proprii (=active nete) ale firmei achizitionate.

Tratamentul contabil al fondului comercial rezultat din combinari de intreprinderi este stabilit in cadrul standardul IFRS 3 „Combinari de intreprinderi”.

Pentru informatii detaliate cu privire la contabilizarea imobilizarilor corporale conform standardului international IAS 38 consultati Ghidul IAS 38 accesand:  

http://www.finance-edu.ro/product/ias38

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Asistenta firme/antreprenori, Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s