OMFP 879/2012-Sistemul de raportare contabila la 31 iunie 2012

In  M.O. nr. 427 din 27 iunie 2012 a fost publicat ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 879/25.06.2012 – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici,

Principalele prevederi ce trebuiesc retinute in raportarea la 30 iunie:

 • se aplica agentilor economici care raporteaza in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (vezi OMF 3.055/2009) si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro
 • Pentru determinarea echivalentului cifrei de afaceri in lei se utilizeaza cursul BNR valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.
 • Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2012 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
 • Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul http://www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
 • Raportarile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, astfel:
  • directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 • Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2012, cei care in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012.
 • Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 16 august 2012.
Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Asistenta firme/antreprenori, Managementul Financiar al Firmei and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s