Instrumentele financiare derivate-tratament contabil local (RAS) vs IFRS partea I

Recunoașterea și evaluarea din punct de vedere contabil al instrumentelor financiare este reglemetată local prin OMFP 3055/2009 (Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene) iar din punct de vedere international de catre standardelor de contabilitate internațională (IFRS).

Prezentarea contabilizării în conformitate cu IFRS capătă o importanță deosebită din perspectiva noii norme BNR publicată în iulie, acest an, care prevede că băncile din Romania vor renunța la standardele locale de contabilitate pentru a trece la standardele internaționale de la 1 ianuarie 2012.

Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse.

Băncile, fondurile de investiții, firmele de asigurări se află printre principalele entități care pot tranzacționa instrumente derivate și implicit vor trebui să aibă în vedere modul de contabilizare conform IFRS. Totuși și firmele pot opta pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate pentru a se proteja împotriva riscurilor (cursul de schimb, rata dobânzii, valoarea acțiunilor, etc).

1. Recunoșterea și evaluarea contabilă a instrumentelor derivate

1.1. Reglementările locale (RAS-Romanian Accounting Standards)

Conform Ord. 3055/2009 evaluarea inițială a instrumentelor financiare se face la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.

Reguli de evaluare alternativă

Societățile pot evalua instrumentele financiare inclusiv instrumetele financiare derivate la valoarea justă în situațiile financiare anuale consolidate, sub rezerva anumitor condiții. Astfel Evaluarea la valoarea justă se aplică numai instrumentelor care:

  • sunt deținute ca parte a unui portofoliu de tranzacționare, sau
  • sunt instrumente financiare derivate.

Evaluarea justă nu se aplică instrumentelor financiare nederivate deținute până la scadență sau împrumuturilor/creanțelor generate de entitate și nedeținute de entitate în scopul tranzacționării.

În cazul contractelor cu instrumente derivate, angajamentele de cumpărare/vânzare aferente acestora se înregistrează în conturi în afara bilanțului (ct. 8039 “Alte valori în afara bilanțului), în momentul încheierii contractelor. În general valoarea justă inițială a instrumentelor derivate este zero, cu excepția opțiunilor  pentru care valoarea justă inițială este dată de valoarea primei plătite sau încasate, caz în care contravaloarea acestora se evidențiază în conturilor corespunzătoare de creanțe respectiv datorii.

Valoarea justă se determină prin referire la:

  1. valoarea de piață: pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu ușurință o piață credibilă.
  2. o valoare determinată cu ajutorul unor modele și tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu ușurință o piață credibilă. Astfel de metode și tehnici trebuie să asigure o aproximare rezo- nabilă a valorii de piață și trebuie testate periodic cu prețurile tranzacțiilor efective.

Atunci când instrumentele financiare se înregistrează la valoarea justă, modificarea valorii se include în contul de profit și pierdere cu două excepții, în cazul cărora diferența se include în capitaluri proprii, într-o rezervă de valoare justă:

  • instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor
  • modificarea de valoare se referă la o diferență de schimb valutar apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină.

În partea a- II-a a articolului se va prezenta tratamentul instrumentelor financiare derivate conform standardelor internationale IFRS.

Advertisement
This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Managementul Financiar al Firmei, Standarde internationale IFRS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s