Servicii furnizate


Furnizez servicii de training si consultanta in Magement Financiar si Managementul Riscurilor.

Domenii de expertiza:

Managementul financiar:

  • Raportari financiare si audit financiar (in concordanta cu standardele locale si cu cele internationale (Ord. 3055, IFRS)
  • Management financiar, analiza financiara (controllling financiar): Implementarea unui sistem de management financiar performant pentru planificarea si monitorizarea performantei firmei: profitabilitate, costuri/venituri, cash flow, active si pasive), dezvoltare rapoarte de management, implementarea procesului de bugetare, managementul costurilor.

Managementul riscului si al afacerii:

  • Evaluarea si imbunatatirea eficientei si eficacitatii Managementului Riscurilor Afacerii si al Controalelor Interne (asistenta pentru implementarea sau optimizarea sistemului de controale interne, evaluarea controalelor interne si propunerea unor recomandari de diminuare sau eliminare a riscurilor existente-Audit Intern)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s