Etapele bugetarii

Pentru un proces optim de bugetare la nivelul firmei trebuiesc avute in vedere cele 3 etape principale, lipsa unei etape atrage dupa sine un proces defectuos.

Cele 3 etape principale:

  1. etapa de planificare a activitatii in conformitate cu obiectivele propuse si intocmirea bugetelor
  2. etapa de monitorizare sau control a rezultatelor versus buget, identificarea deviatiilor negative si pozitive si luarea deciziilor. Aceasta etapa se realizeaza la un anumit interval stabilit (saptamanal/lunar/ trimestrial) si este foarte importanta in intreg procesul, ea permite managementului sa identifice daca afacerea performeaza la nivelul planificat. Este etapa in care se iau actiuni de corectie pentru deviatii pozitive (profituri, oportunitati) sau deviatii negative (pierderi, riscuri) sau “ mai bine mai devreme decat mai tarziu”
  3. etapa de revizuire a obiectivelor si a bugetului prin prisma schimbarilor survenite. Bugetul este cea mai buna planificare facuta la un moment dat in baza informatiilor existente la acel moment si a estimarii realizarii unor evenimente in viitor. Atunci cand apar deviatii majore de la perspectiva bugetata (pot fi atat negative cat si pozitive) este important ca sistemul de bugetare sa nu fie rigid si sa aiba suficienta flexibilitate sa asigure adaptarea la riscuri si oportunitati rezultand un buget actualizat.

Schematic procesul de bugetare poate fi reprezentat conform  Schemei 1.

Schema 1

Schema 1

This entry was posted in Analiza Financiara (Controlling), Asistenta firme/antreprenori, Managementul Financiar al Firmei and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s